Grönt kort kurs
Detta är första steget för dig som vill börja säkra inomhus, på denna kurs lär man sig grunderna i säkringsteknik inomhus. Det gröna kortet gäller som ett bevis på att du få säkra på topprep.

Dessa kurser kan hållas på plats om ni har en egen klättervägg

Tid:                         5 h(två till fällen)
Pris:                        700 kr per person
Förkrav:                  Grönt kort eller motsvarande
Plats:                      Var som
Klätterutrustning:   Ev. lån av utrusnting inger i avgiften

Bokning:  Klicka här