Examination EPP Blå Fors – 1 dag
På denna nivå förväntas man på ett säkert sätt kunna paddla en klass II fors som medlem i en ledarledd grupp. Här ingår att hantera hinder i en klass 2 fors och hjälpa till med räddningar. På denna nivå kan kanotisten anse sig vara en medelgod paddlare, snarare än en nybörjare. Kunskaperna är befästa och utförs till största del på en automatiserad nivå.

Förkunskaper: Ska inneha paddelpass nivå 2 Grön eller motsvarande, samt ha paddlat ett flertal turer på olika klass II-forsar. 
http://www.kanot.com/Paddelpasset/Niva3Bla/Forskajak/

Pris: 1300kr per person
Plats: Sennan eller Krokån


Bokning:  Klicka här