Examination EPP Röd Fors – 1 dag
Röd nivå handlar om att på ett säkert sätt paddla forsar upp till och med Grad III. Det innebär att bedöma och hantera klass III-forsar paddlingstekniskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt. I detta ingår att hantera räddningssituationer som kan uppstå där och att ha utvecklat en gruppmedvetenhet anpassad till denna miljö. På röd nivå ska man som individ kunna ta ett gruppmedlemskap som innebär att man bidrar till en rolig och säker paddling.
Examinationen genomförs i klass III-fors och tar en heldag. Genomförande görs så att det i största möjliga mån liknar en tur där de olika momenten i examinationen kommer i ett naturligt sammanhang. Dagen börjar med en presentation och genomgång av upplägget och utrustningen. Efter att ha gått igenom dagens planering genomförs en dags paddling med olika uppgifter, samtal och scenarier som täcker in examinationens olika moment.

Förkunskap: Kanotisten ska inneha paddelpasset Blå Forskajak eller motsvarande kunskap och ska ha genomfört ett antal turer i minst två olika klass III-forsar. Dessa ska innefatta turer som är minst 3 km långa. http://www.kanot.com/Paddelpasset/Niva4Rod/Forskajak/

Pris: 1600kr per person
Plats: Beroende på vattenflöde, oftast Krokån Övre.

Behöver du en träningsdag inför så kolla in vår Forspaddling - Avancerad

Bokning:  Klicka här