Sportklätterkurs
Under kursen kommer ni få lära er att bygga enklare ankare för topprepsklätting,  med hjälp av träd eller bultar. Ni kommer även få lära er allt om sportklättring, så som säkrings teknik vid ledklättring, klippteknik, omknyting av ankare och ränsning av led.
Målet är att efter fullbordad kurs ska ni kunna genomföra sportklättring på ett säkert sätt.
Tid:                          8 timmar
Pris:                         1600 kr per person
Förkrav:                  Grönt kort eller motsvarande kunskaper
Plats:                       Halmstad med omnejd
Klätterutrustning:   Ev. lån av utrustning ingår i avgiften

Bokning:  Klicka här